Пишіть у чат:

Політика конфіденційності

Ваша конфіденційність дуже важлива для нас!
Особиста інформація, зібрана під час реєстрації на цьому сайті, лише для сповіщення Вас про подію "PoolProekt" та подібні до неї. Ваша інформація не буде передана або продана третім сторонам. Однак ми можемо частково розкривати особисту інформацію в особливих випадках, описаних у згоді з розсилкою.

Справжня Політика конфіденційності персональних даних діє відносно всієї інформації, яку компанія "PoolProekt", може отримати про Користувача під час використання сайту PoolProekt.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. "Адміністрація сайту компанії 'PoolProekt'" - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені "PoolProekt", які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2 "Персональні дані" - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної або визначуваної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.1.3 "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.
1.1.4 "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. "Користувач сайту PoolProekt" - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
1.1.6 "Cookies" - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7 "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3 Справжня Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту PoolProekt. PoolProekt не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.
2.4 Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1 Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання Товару.
3.2 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті в розділі про реєстрацію і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.3.1 Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4 Будь-яка інша персональна інформація, незастережена вище (історія покупок, браузери та операційні системи, що використовуються, тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.


4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1 Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:
4.1.1 Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.
4.1.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
4.1.3 Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включно з направленням повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Обробки та отримання платежів Користувачем.


5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті.
5.3 При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.4 Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5 Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1 Користувач зобов'язаний:
6.1.1 Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
6.1.2. оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.
6.2 Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1 Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2 Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3 Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4 Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2 У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
8.2 Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3 Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділ "КОНТАКТИ".
8.4 Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою PoolProekt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram